Ποιότητα

Ιχνηλασιμότητα:

Εφαρμόζεται σύστημα ιχνηλασιμότητας που επιτρέπει τον έλεγχο όλων των συνεργαζομένων παραγωγών, των υιοθετημένων βιολογικών πρακτικών, των επιλεγμένων από την εταιρεία προμηθευτών και Ά υλών, αλλά και των καναλιών διανομής των παραγομένων προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται ο τελικός καταναλωτής. Εάν δε είναι εξασφαλισμένος ο τελικός καταναλωτής, κατά συνέπεια εξασφαλίζονται όλα τα ενδιάμεσα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ποιοτικός έλεγχος:

Η παραγωγική διαδικασία που προσδιορίζεται από :3

  • την επιλογή του σπόρου,
  • την ανάπτυξη του φυταρίου στο φυτώριο της εταιρείας,
  • την ανάπτυξη του φυτού στον τόπο παραγωγής του,
  • τη συλλογή την κατάλληλη στιγμή με το σωστό τρόπο,
  • την ορθή μετασυλλεκτική διαχείριση του προϊόντος,
  • τη διαλογή, τυποποίηση και την συσκευασία του έτοιμου προϊόντος για τον τελικό καταναλωτή,

ελέγχεται σε όλα τα στάδια από το επιστημονικό-γεωπονικό τμήμα της εταιρείας – οδηγίες προς τους συνεργαζόμενους παραγωγούς , τεστ υπολειμματικότητας κ.λ.π. - αλλά και διασφαλίζεται τόσο από το μηχανολογικό εξοπλισμό (μηχανήματα διαλογής, ψυκτικοί θάλαμοι, γραμμές συσκευασίας), όσο και από τα υιοθετημένα πρωτόκολα λειτουργίας και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς διασφάλισης.

Τα επιλεγμένα υλικά συσκευασίας επίσης είναι διασφαλισμένα ότι εξασφαλίζουν την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά των προϊόντων ώστε να φθάνουν φρέσκα και ασφαλή στον τελικό καταναλωτή οπουδήποτε και αν είναι αυτός

Πιστοποιήσεις - Έλεγχοι:

Τελευταια Νεα

JoomShaper